Välkommen !

  • Kontakt uppgifter för  den nya styrelsen är nu uppdaterade.

OBS!  Det tål att upprepas.

Var uppmärksam på hastigheten, 7km/tim, i området den gäller över allt och då framförallt på vägarna kring husen. De är smala och det finns gott om barn i området.

Allmänt: På flera håll så hände häckarna äver vägen. Det är inte OK. Det kan skada frordon som passerar. Åtgärdras snarast.

11 juni: Problem med ström i garagen i måndags. Åtgärdat. Berodde på att en säkring gått pga åska.