Brogetorps Samfällighetsförening

• Startsida

• Aktuell information

Protokoll och redovisning av ekonomin

Skötselplaner, inventarielista, hantering av verktyg och förråd

Odling

Övrigt

Styrelsen

• Felanmälan

 

 

Styrelsemedlemmar 2022

 

Position Namn Telefon Email adress antal år
Ordförande Mariette Granlöf 073-1599170 mariette.granlof@hotmail.com 1
Kassör Sören Björnfot 070-7502467 sorenbjornfot@gmail.com 2
Ord.ledamot Tomas Kölvall 073-5441086 tomaskolvall54@gmail.com 2
Ord.ledamot Jonas Thorsell 070-2461140 jonas.tholl.flen@gmail.com 2
Ord.ledamot Sten Åke Eriksson 070-2211934 erikssonflen@hotmail.com 2
Suppleant Fredrik Axelsson 073-2429488 axelsson.fredrik@outlook.com 2
Suppleant Kristofer Stark 070-8486448 kristofer.stark@flen.se 2
Revisor Niyazi Kaya 070-4973141 kaya965@hotmail.se 2
Revisor suppl Christer Flagstad 070-5851828 christer.flagstad@wavin.com 2

 

0

Webbredaktör: Mariann Björnfot