Brogetorps Samfällighetsförening

• Startsida

• Aktuell information

Protokoll och redovisning av ekonomin

Skötselplaner, inventarielista, hantering av verktyg och förråd

Odling

Övrigt

Styrelsen

• Felanmälan

 

 

Skötselplaner mm

Information om skötseln av området samt trivselregler uppdelad på varje grupp samt karta.

Skötsel- och ansvarsområden

Hantering av samfällighetens verktyg och förråd 2022

Inventarielista

0

Webbredaktör: Mariann Björnfot