Brogetorps Samfällighetsförening

• Startsida

• Aktuell information

Protokoll och redovisning av ekonomin

Skötselplaner, inventarielista, hantering av verktyg och förråd

Odling

Övrigt

Styrelsen

• Felanmälan

 

 

Protokoll och redovisning av ekonomin

 

Styrelseprotokoll 2022

Resultaträkningar 2022

Styrelseprotokoll 2021

 

 

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse 2021

Protokoll för Brogetorps Samfällighetsförenings årsmöte 2022

Revisionsberättelse

 

 

 

 

 

   

 

0

Webbredaktör: Mariann Björnfot