Brogetorps Samfällighetsförening

• Aktuellt

Protokoll och redovisning av ekonomin

Skötselplaner

Odling

Övrigt

Styrelsen

 

Aktuellt

Föreningen hade årsmöte i april och flera nya frågor behandlades, bl.a att garageportarna ska bytas ut under året. En mängd nya beslut togs och kan läsas i årsmötesprotokollet 2020.

Nytt är också odlingsplatsen på gamla lekplatsen, där alla får möjlighet att odla i s k pallkragar. Det har nu kommit i gång. Läs mer här om du är intresserad.

Andra saker att uppmärksamma är ordningsregler för parkering och att hålla låg hastighet i området.

På hemsidan lägger vi som vanligt ut protokoll och redovisningar av ekonomin.

Trevlig sommar!

Styrelsen

Odling på gång i området 2020

0

Webbredaktör: Mariann Björnfot