Brogetorps Samfällighetsförening

• Startsida

• Aktuell information

Protokoll och redovisning av ekonomin

Skötselplaner, inventarielista, hantering av verktyg och förråd

Odling

Övrigt

Styrelsen

• Felanmälan

 

 

Felanmälan

Belysningsstolpe utanför 27C och mellan 9B & 9C är felanmälan gjord till Flens El, åtgärdas snarast möjligt.

Felet åtgärdat.

 

0

Webbredaktör: Mariann Björnfot